Regulament oficial campanie "REDUCERE 30%"

Perioada 15 mai – 15 iulie 2024

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei este PREMIER CONECTOR S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Mihail Cornea nr.30B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/2155/2017, cod uunic de inregistrare 37895428, atribut fiscal RO.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale care contin aceste modificari. Actele aditionale de modificare a Regulamentului vor fi publicate pe website-ul Premier Concept Store (www.premierconceptstore.ro), in aceeasi modalitate ca Regulamentul.

2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in cadrul magazinului online Premier Concept Store – website-ul www.premierconceptstore.ro.

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 15.05.2024 ora 08:00:00 – 15.07.2024, ora 23:59:59. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Orice modificare va fi prevazuta prin act aditional la prezentul Regulament si va intrain vigoare in temen de 24 de ore de la data publicarii acestuia pe website-ul Premier Concept Store.

2.3. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

2.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru neluarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul Premier Concept Store.

3. CONDITII DEPARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceasta Campanie pot participa persoanele juridice, precum si persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta fiscala pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei (in cazul persoanelor fizice).

3.2. Participarea la Campanie atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve de catre Partcipanti a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate atele furnizate de Participanti.

3.3. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a verifica veridicitatea informatiilor furnizate de catre Participanti. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele
furnizate Organizatorului de catre oricare dintre participanti si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

3.4. Prin inscrierea in Campanie fiecare Participant garanteaza:

- ca este persoana fizica/ juridica cu domiciliul sau resedinta fiscala in Romania, respectiv care a implinit 18 ani cel tarziu la data inceperii acestei Campanii si nu se afla sub interdictii legale ori judiciare;

- ca are capacitate de folosinta si de exercitiu deplina si neafectata (conform Codului Civil).

3.5. Angajatii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect (ex.: agentii media), precum si sotul/sotia, rudele si afinii acestora de gradul I, nu vor putea participa la aceasta Campanie, in sensul ca nu li se vor putea acorda extra-discount.

3.6. Pentru inscrierea in Campanie, Participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, alta decat cea ocazionata de achizitia unui produs participant la Campanie de pe website-ul Premier Concept Store, iar participarea la Campanie este gratuita pentru toti Participantii
care indeplinesc conditiile mentionate mai sus.

3.7. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui Participant, pe intreaga durata a Campaniei, pe website-ul Premier Concept Store: https://premierconceptstore.ro/pages/regulament-campanie

4. DESFASURARE CAMPANIE

4.1. Campania se desfasoara in cadrul magazinului online Premier Concept Store  - website-ul www.premierconceptstore.ro.

4.2. Pentru fiecare comanda plasata participantul primeste o reducere de 30% pentru produsele expuse in showroom din categoriile: canapele, scaune, corpuri de iluminat, mobilier baie, electrocasnice, sanitare, calorifere.

4.3. Pentru a se inscrie la Campanie, Participantul trebuie sa respecte toate prevederile prezentului Regulament.

4.4. Pentru inscrierea la Campanie, Participantii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

i. sa achizitioneze in perioada 15 mai – 15 iulie 2024, prin intermediul unei comenzi online plasate pe website-ul www. premierconceptstore.ro, cel putin un produs din colectiile specificate in Anexa 1;

ii. sa fie abonat cu adresa de email indicata in cadrul comenzii la comunicarile comerciale ale Premier Concept Store (fie prin intermediul sectiunii “Newsletter” din cadrul website-ului www.premierconceptstore.ro, fie bifand optiunea “Aboneaza-te la newsletter-ul nostru” disponibila inainte de finalizarea comenzii);

iii. sa nu returneze produsul / produsele din Anexa 1 achizitionate, pentru care a fost aplicat extra-discountul.

4.5. Pentru primirea voucher-ului, Participantul trebuie sa fie inscris la comunicarile comerciale ale Premier Concept Store la momentul finalizarii comenzii (prin apasarea butonului “Finalizeaza comanda”).

4.6. Produsele participante din Anexa 2 vor fi semnalate corespunzator in cadrul website-ului.

4.7. Vor fi considerate valabil inscrise in Campanie comenzile online efectuate pana la data de 15 iulie 2024, ora 23.59.59. Comenzile efectuate dupa aceasta data nu vor mai fi eligibile pentru emiterea voucher-ului.

4.8. O persoana poate participa de mai multe ori in cadrul Campaniei si aplica extra-discountul, cu conditia respectarii tuturor conditiilor din prezentul Regulament.

4.9. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie sau a perioadei de validitate a acesteia vor fi anuntate cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor, in conformitate cu prevederile art. 2.2

5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

5.1. Imposibilitatea Participantilor de a intra in posesia extra-discountului valoric sau imposibilitatea de utilizare a acestuia in termenul stabilit, din motive neimputabile Organizatorului, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

5.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Participanti in legatura cu extra-discountul primit.

6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile regulamentului (EU) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date pe toata durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale persoanelor fizice si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

6.2. Adresa de e-mail furnizata in momentul crearii contului si/sau plasarii comenzii va fi folosita pentru participarea la Campanie, respectiv pentru
transmiterea informatiilor legate de comanda, proforma, livrarea produselor. Totodata, prin inscrierea la newsletter, adresa de email va fi utilizata pentru transmiterea de informari comerciale (marketing direct).

6.3. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice catre autoritati publice, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni. In temeiul dispozitiilor legale, persoanele fizice beneficiaza de urmatoarele drepturi in legatura cu datele personale:

● Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora;

● Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexact sau incomplete;

● Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate,
in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;

● Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii efectuate inainte de data retragerii consimtamantului, daca acest consimtamant a fost utilizat in colectarea datelor;

● Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;

● Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);

● Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate intr-un format structurat si de a solicita transferul lor direct catre alt operator;

● Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele fizice se pot adresa cu o cerere scrisa datata si semnata catre PREMIER CONECTOR S.R.L. cu sediul in Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr.87 sau la
adresa de email office@premierconceptstore.ro.

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro
sau la adresa: Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

6.4. Pentru mai multe detalii despre Politica de confidentialitate a PREMIER CONECTOR S.R.L., va rugam sa vizitati pagina:
https:// premierconceptstore.ro/politica-de-confidentialitate.

7. FORTA MAJORA

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

8. LITIGII SI FRAUDE

8.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate
pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

8.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa de corespondenta: PREMIER CONECTOR S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr.87, Iasi sau pe adresa de email office@premierconceptstore.ro.ro, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, bazelor de date, website-ului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestei Campanii.

Collapsible row
9. REGULAMENTUL OFICIAL

9.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Regulament. O copie a Regulamentului Oficial al Campaniei este disponibila in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul Premier Concept Store la adresa: https://premierconceptstore.ro/pages/regulament-campanie.

9.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

ANEXA 1

Lista COLECTII produse participante la Campania “REDUCERE 30%” - 15 mai - 15 iulie 2024:

1. CANAPELE CALIA ITALIA

2. CANAPELE DOGTAS TURCIA

3. SANITARE ROCA

4. SANITARE PORCELANOSA

5. ELECTROCASNICE TEKA